Clubinfo

NFP, wat staat voor Natuurfotografen Pajottenland, is een vereniging die zich tot doel stelt om zowel de beginnende als de meer ervaren natuurfotografen samen te brengen. Er bestaan geen geografische beperkingen, zodat leden van buiten de regio Pajottenland evenzeer welkom zijn.

Natuurfotografen Pajottenland werken binnen een duidelijk afgelijnd werkveld.

  • Slechts wanneer natuurlijke elementen (planten, dieren, geologische- en fysische verschijnselen) het eigenlijke onderwerp van een opname vormen, en deze gemaakt is daar waar die vrij en spontaan voorkomen, beschouwen we dit als natuurfotografie.
  • Het plukken van planten of het vangen van dieren voor fotografische doeleinden is uitgesloten. Verstoring wordt ten allen tijde vermeden.
  • Bij het fotograferen zal men zo min mogelijk in bestaande toestanden ingrijpen en er in ieder geval op letten dat daarbij de natuurlijke bescherming van planten en dieren bewaard blijft.

Het lidgeld is vastgelegd op € 20 per jaar en is te betalen op rekening nummer IBAN BE59 0011 3646 4326 – BIC GEBABEBB van NFP, Alsembergsesteenweg 566, 1653 Dworp. Vergeet bij je overschrijving niet je naam te vermelden, evenals ‘lid NFP’.

Als lid van NFP :

  • Verbind je jezelf ertoe om op een ethische en respectvolle manier om te gaan met de natuur.
  • Kan je deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen (2e vrijdag van de maand).

Tijdens deze vergaderingen kom je in contact met andere natuurfotografen en kan je ervaringen uitwisselen over alle aspecten van de natuurfotografie.

Je kan er je eigen beelden tonen, andermans beelden bekijken en leren uit de besprekingen.

  • Kan je deelnemen aan de foto-uitstappen (zie ‘Activiteiten’).

Tijdens deze uitstappen kom je in contact met andere natuurfotografen en kan je ervaringen uitwisselen over alle aspecten van de natuurfotografie. Bovendien leer je tijdens deze uitstappen ook geregeld nieuwe natuurgebieden kennen.

  • Kan je deelnemen aan de tentoonstellingen georganiseerd door NFP.
  • Kan je foto’s plaatsen op de websites van NFP.

De NFP-website biedt haar leden de mogelijkheid om een beperkt aantal beelden te plaatsen in de ledengalerij.